Reklam Kurulu Yönetmeliği

08/07/2014

Yeni Tüketici Kanunu gereği hazırlanan ve reklamları denetleme görevi verilen kurula ait ''REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ'' Resmi Gazetede yayınlandı. Kurul başkanı reklamları tedbiren durdurma yetkisine sahip kılındı.