Ticari İşletme Hukuku

Ticari hayatın içinde yer alan gerek sermaye şirketleri gerekse şahıs işletmelerinin, işletmenin yönetimine ilişkin her türlü hukuki ihtilafın önlenmesi ve ihtilaf durumunda gereken müdahalenin yapılması amacıyla büromuz tüm işlemleri gerçekleştirmektedir.