TÜM HABERLER

 • İş Hukuku Etkinliği

  10 Nisan 2015 Cuma günü, saat 09:30-12:00 arasında Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Salonunda gerçekleşecek olan " İş Sözleşmelerinin Feshinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri " temalı etkinliğe konuya ilgisi olan herkesi bekliyoruz. İrtibat için sitedeki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz. ...

  Devamı...
 • Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

  Kamuoyunda AVM yasası olarak da bilinen kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun Alışveriş merkezleri, süpermarketler ve bakkal gibi diğer küçük işletmelere etkisine dair yakın zamanda web sitemizden bir bigilendirme yazısı yayınlanacaktır.

  Devamı...
 • Elektronik Ortamda Yapılacak Resmi Yazışmalar

  Resmi yazışmalar ilişkin kurallar yenilendi. Bununla birlikte aynı düzenleme içinde e-yazışma rehberi de yer buldu. Elektronik ortamda yapılacak e-yazışmalar hakkında hükümlere de yer verildi. Daha önce bu kapsamda başlatıla projede hazırlanan rehber de bu sayede resmilik kazanmış oldu.

  Devamı...
 • Gemilerin İhtiyaten Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme

  Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme       Söz konusu sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti'nin de katılmasına ilişkin kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.  12.03.1999 Tarihinde Cenevre'de imzalanan sözleşmeye her ne kadar beyanla yeni katılacak olunsa da, esasen zaten 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun ...

  Devamı...
 • Oradaydık : CİTEX 2014

  Türkiye Bilişim Derneği'nin 31. Ulusal Bilişim Kurultayı'na katılan Kula Hukuk Bürosu'ndan Av.Ufuk KULA, kurultay kapsamında " Bilişim Yoluyla Haklara Tecavüz Eylemlerinde Hukuki Önlemler" konusunda bir bildiri de sundu. http://www.bilisim.org.tr

  Devamı...
 • Büromuz Editörlüğünde '' Hukuk Bülteni '' Yayınlandı.

  http://kula.av.tr/tr/yayinlar/detay/10/kula-hukuk-dergi

  Devamı...
 • Reklam Kurulu Yönetmeliği

  Yeni Tüketici Kanunu gereği hazırlanan ve reklamları denetleme görevi verilen kurula ait ''REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ'' Resmi Gazetede yayınlandı. Kurul başkanı reklamları tedbiren durdurma yetkisine sahip kılındı. ...

  Devamı...
 • Turizm Yatırımcılarına Bakanlıktan Kolaylık

  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında, 2014 yılında yatırımcılara sağlanacak kolaylıklar ve arsa temini için şartname yayınlandı. Girişimciler konuyla ilgili detaylı bilgiye http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/27173,sartname-2014-1-son-baski.pdf?0 adresinden ulaşabilirler. ...

  Devamı...
 • ELSA İzmir Ofisimizi Ziyaret Etti

  6 Martta Lawyers at Work(L@W) kapsamında ELSA İZMİR ekibi büromuzu ziyaret etti.Kula Hukuk olarak, bu verimli buluşma için kendilerine teşekkür ederiz.  Detaylar için :  https://www.facebook.com/elsa.izmir?fref=ts   ...

  Devamı...
 • Türkiye'de İnternetin Doğumu ve İnternet Haftası

  Türkiye'de, bilişim hukukunun da doğum tarihi sayılabilecek 12 Nisan 1993'ün yıldönümü ve internet haftası kutlu olsun. 

  Devamı...