Rekabet Hukuku » Rekabet Kurumu Soruşturmalarında Temsil ve Savunma Hizmetleri

Bilindiği üzere belli bir mal ve hizmet piyasasında faaliyet gösteren teşebbüsler arasında; doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti ihlal etme amacı taşıyan veya rekabet ihlal amacı olmasa bile sonuç olarak rekabeti ihlal edici bir etki doğuran veya potansiyel rekabet ihlaline sebebiyet verecek nitelikteki anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliği kararları yasaklanmış ve ihlal halinde ise idari ve özel hukuka dayalı ağır yaptırımlar öngörülmüştür.

İşte bu türden bir rekabet ihlali iddiasıyla rekabet soruşturmasına muhatap olan Teşebbüsler bakımından, büromuz kurul önünde her türlü temsili, yazılı ve sözlü savunma hizmetlerini vermektedir. Gerek soruşturma süreci boyunca gerekse kurul kararlarına karşı açılacak davalarda gerekli, tüm hizmetleri büromuz rekabet hukuku alanında uzman ve Kurum nezdinde deneyimli avukat ve danışman kadrosuyla gerçekleştirilmektedir