Rekabet Hukuku » Bireysel Muafiyet, Menfi Tespit, Şikayet ve Pişmanlık Başvuru Hizmetleri

Rekabet kurulu belli koşulların varlığı halindeteşebbüsler arasındaki anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliği kararları bir rekabet ihlalinde sebebiyet verse bile, ilgili teşebbüsleri idari yaptırımların uygulanmasından muaf tutabilmektedir.

Bu bağlamda büromuz özellikle sağlayıcılar ile bayiler ve dağıtım ağına dahil diğer teşebbüsler arasında yapılması düşünülen anlaşmalar bakımından rekabet kuruluna bireysel muafiyet başvurusu hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca teşebbüslerin rekabet ihlaline ilişkin tereddütlerinin giderilmesi bakımından teşebbüslerin faaliyet ve anlaşmalarının kanuna aykırı olmadığın tespiti ve ilgili tereddütlerin giderilmesi bakımından menfi tespit başvuruları da yapmaktadır.

Bir rekabet ihlalinin mağduru olduğunuz iddiasında iseniz, büromuz kurula gerekli şikayetlerin yapılması ve bunun yanında kurul soruşturmasının takibi ve soruşturmaya dahil olunması hizmetlerini ve ayrıca bir rekabet ihlalşnin tarafı olup da bundan pişmanlık duyan ve rekabet kurumuyla aktif işbirliği yapmak isteyen teşebbüsler için giderek yaygın hala gelen pişmanlık başvuralı usulünce yapılarak teşebbüslerin idari yaptırımlardan bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.