Ticari İşletme Hukuku » Fikri ve Sınai Haklar

          İşletmelerin markaları, endüstriyel tasarımları,faydalı model ve patent haklarının korunması son derece önemlidir. Tanınmış marka ve işaretlerin kötüniyetle kullanılması, taklit ve korsan ürünlerle  mücadele günümüzün önemli sorunlarındandır. Büromuz tüm fikri ve sınai hakların gerek ulusal düzeyde, gerekse uluslararası düzeyde korunması amacıyla,dünyanın farklı bölgelerinden ve konusunda uzman hukukçular ve hukuk firmalarıyla işletmelere çözümler sunmaktadır.

            Söz konusu hakların devri, kullanılmasına ilişkin know-how ve franchising sözleşmelerinin hazırlanması ve bunlara ilişkin hukuki sorunların çözümlenmesi, Türk Patent Enstitüsü ile yaşanan sorunlar konularında büromuz müvekkillerine gereken desteği sağlamaktadır.