Ticari İşletme Hukuku » Haksız Rekabet

               Rekabet, ticari hayatın önemli  unsurlarından biridir. Rekabetin hukuka ve dürüstlük kurallarna uygun bir şekilde yürütülmesi gerekir. Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu rekabet hukukuna dair çeşitli düzenlemeler getirmiştir. Bu anlamda reklamların,satış yöntemlerinin, fiyatların, müşteri ilişkilerinin ve sözleşmelerin söz konusu kurallara uygun olarak hazırlanıp sürecin haksız rekabet hükümlerine uygun yürütülmesi konularında büromuz faaliyet göstermektedir.

 

            Haksız rekabetten kaynaklı hukuki uyuşmazlıklarda haksız rekabetin derhal önlenmesi, durdurulması ve sonlandırılması konularında açılmış ve açılacak davalar ve barışçıl çözüm yöntemlerinin uygulanması ayrıca haksız rekabetten kaynaklı ceza soruşturmalarının takip edilmesi de büromuzun faaliyet verdiği hizmetlerdendir.