Gayrimenkul Hukuku » İmar Hukuku

İmar Hukuku

İmar Kanunu ve bazı özel kanunlarla, inşaatların yapılması ve yürütülmesi,çevre düzenlemeleri gibi konular belirli bir çerçeveye uygun olarak düzenlenir. İmar hukuku, geniş anlamda gayrimenkul hukukunun pek çok dalıyla doğrudan ilişki içerisindedir.

Kula Hukuk Bürosu, uygulama imar planları,nazım İmar planlarının hukuki olarak değerlendirilmesi,gerektiğinde iptal ve durdurulması için yargıya başvurulması,yapı kullanma izin belgeleri konusunda yerel yönetimlerle yaşanan hukuki sorunlar,para cezaları ve diğer idari yaptırımlara karşı başvuru ve davaların açılması konularında müvekkilerine hukuki destek ve avukatlık hizmeti vermektedir.