Gayrimenkul Hukuku » Kentsel Dönüşüm

İnşaat Mühendisliği ve teknolojik gelişmeler, insanların daha konforlu ve daha güvenli yapılarda yaşamasına nimkan sağlamaktadır. Mevcut yapıların bu gelişime ayak uydurması ve daha güvenli,daha sağlıklı yaşam koşulları için kentsel dönüşümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu değişimin büyük kitleleri etkilemesi nedeniyle de kamunun düzenleme yapması mecburiyeti doğmuş ve kentsel dönüşümü düzenleyen bir kanun yürürlüğe girmiştir.

Kula Hukuk Bürosu, kentsel dönüşüm sürecinde kanunun yapı sahiplerine ve kullanıcılarına getirdiği bir takım hak ve yükümlülüklerin nasıl kullanılacağı,inşaat ve yatırım şirketlerine tanınan kolaylıklar,yapıların yıkılması ve yeninden inşaası,kamu idarelerinin sorumlulukları konularında danışmanlık ve temsil faaliyetleri konularında hizmet vermektedir.