Rekabet Hukuku » Rekabet İhlallerinden Doğan Zararın Tazmini Davaları

Rekabet ihlallerinde , ihlalden zarar görenlerin ihlali gerçekleştiren teşebbüslerden tazminat talep etme hakkı mevcuttur. Bu halde ihlalci teşebbüsler yalnızca kurulun vermiş olduğu idari para cezalarıyla muhatap olmakla kalmayacaklar, aynı zamanda ihlalden zarar görenlerin tüm zararlarını tazmin etmek zorunda kalacaklar. Hatta ihlalde teşebbüslerin kastı veya ağır ihmali söz konusu ise hakim ihlalden doğan zararın üç katı/katına kadar tazminata hükmedebilecektir.

Büromuz tazminat talepleri konusunda gerekli davaların açılması ve uzlaşma girişimleri yürütmektedir.