Rekabet Hukuku » Rekabet Hukuku Sürekli Eğitim, Rekabet Kurallarına Uyum ve Regulasyon Hizmetleri

Büromuz uzman ve yetkin kadrosuyla her düzeyde teşebbüs yetkililerine rekabet hukuku konusunda gerekli eğitim hizmetlerini belli aralıklarla sürekli olarak sunmakta ve güncel değişilikler ve kararlar konusunda gerekli bilgileri vermektedir. Bu eğitimlerde mevzuata dayalı ve hukuk bilgisi ağırlıklı bir program izlemek yerine, eğitim verilen birimin muhatap olduğu işlemler odaklı bir eğitim politikası izlenmektedir.

Bu eğitimlerle eş zamanlı olarak teşebbüsler için ilgili piyasanın özellikleri ve teşebbüsün organizasyon yapısı, her işletme için ayrı ayrı dikkate alınarak rekabet uyum programları hazırlanmaktadır.

 Rekabet uyum programları, rekabet ihlali oluşmadan önlemek gayesiyle hazırlanmakta ve neticesinde teşebbüs yöneticileri hem rekabet kuralları hakkında kendi ve bağlantılı sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak bilgi sahibi olmaları ve bu sayede ihlalle sebebiyet verecek nitelikte karar ve uygulamalardan kaçınmaları sağlanacaktır.

Rekabet uyum programlarıyla Özellikle işletmelerin rekabet hassas birimlerinin (finans, pazarlama, dağıtım, hukuk müşavirliği vb.) bilgilendirilmesi ve sürekli izlenmesi sağlanmaktadır.