Şirketler Hukuku » Ticaret Şirketleri

          6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda  Kollektif, Komandit, Anonim, Limited ve Kooperatif şirketleri düzenlenmiştir. Bunlardan kollektif ve komandit şirketler şahıs şirketi, anonim,limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler sermaye şirketi olarak sayılmıştır.Söz konusu şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak fesih, tasfiye ve terkin işlemlerine kadar tüm süreçler Kula Hukuk Bürosunca takip edilmektedir.

            Şirketlerin kuruluş işlemlerinden esas sözleşmenin hazırlanması, sermaye koyma borcunun yerine getirilmesine ilişkin taşınmazların(gayrimenkullerin) değerinin saptanması, ticaret sicil müdürlüklerinde kuruluş sürecinin takip edilmesi, yabancıların  şirket kurması veya yabancı şirketlerin Türkiye'de şube açması gibi konularda gerekli başvuru ve temsil faaliyetleri büromuzca yürütülmektedir.

            Anonim şirketlerde genel kurul toplantılarının, toplantıya çağrı ve toplantının yürütülmesi konularında  kanunun aradığı şartlara uygun olmamaları nedenleriyle sıkça genel kurul kararlarının iptali davası açılmaktadır.Büromuz bu davaların açılması ve takibini yürüttüğü gibi söz konusu toplantıların usulüne uygun olarak yapılması işlemlerini hazırlamaktadır.

            Ticaret şirketlerinde ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar veya başka nedenlerle ortakların şirketten ayrılması, çıkması, çıkartılması, şirkete yeni ortak alınması gündeme gelmektedir.Bazen de şirketin bölünmesi, tür değiştirmesi, başka bir şirketle birleşmesi veya yeni bir şirket devralınması söz konusu olup Kula Hukuk Bürosu tüm bu işlemlerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir