Şirketler Hukuku » Adi Ortaklık,Joint Venture,Konsorsiyum

             Türk Ticaret Kanununda sayılan şirketlerin dışında kalan ve ticaret kanununda tanımlanmayan adi ortaklık, Türk Borçlar Kanununda ayrıca ve açıkça düzenlenmiştir. Bununla birlikte,her ne kadar Türk Ticaret Kanununda ve Borçlar Kanunda veya başkaca bir kanunda açıkça tanımlanmasa da, günümüz ticaret hayatınında sıklıkla karşılaşılan joint venture ve konsorsiyum da hukuksal olarak adi ortaklık hükümlerine tabidir.

            Büromuz adi ortaklık, joint venture ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanmasında, sonlandırılmasında, tasfiyesinde ve taraflar arasında yaşanan sorunların adli veya barışçıl yöntemlerle çözülmesi konularında hizmet vermektedir.