Ticari İşletme Hukuku » Taşıma Hukuku

Küreselleşen dünyayla birlikte ulusal ve uluslarası alanda taşımacılığın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Taşıma hukukuna ilişkin olarak tek bir kanun değil, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle oluşan ulusal mevzuat yanında CMR (Eşyaların Karayolunda Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi), Varşova, Montreal ve Lahey Sözleşmeleri gibi uluslarası alanda kabul edilmiş düzenlemeler de uygulanmaktadır.Büromuz taşıma, yük, hasar ve taşıma sigortası ile bunlara ilişkin belgeler (konişmento,poliçe) konularında yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.