Ticari İşletme Hukuku » İcra ve İflas Hukuku

İşletmelerin şüphesiz en önemli sorunlarından biri, alacakların takip edilmesi ve gerektiğinde işletme bütçesine göre finansal ve buna yardımcı olarak hukuksal önlemlerin alınmasıdır. Büromuz, cari ilişkilerden kaynaklı alacaklar, çek bono ve poliçeden kaynaklı kıymetli evrak alacakları konusunda işletmelere hızlı ve yapıcı çözümler sunmaktadır, müvekkillerine düzenli raporlarla alacaklar ve icra takipleri konusunda bilgi vermektedir. Özellikle  yeni ticari ilişkilerin kurulması aşamasında yapılan anlaşmalarda alacağın güvence altına alınması ve bu konuda resmi ve özel kurumlar nezdinde gerekli araştırmaların yapılarak raporlanması konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.

            İşletmelerin finansal ve borçlanma sorunları nedeniyle, iflas veya iflasın ertelenmesi, sermaye şirketleri için yeniden yapılandırma ve konkordato işlemlerini de tecrübeli avukat ve danışmanları aracılığıyla yürüten büromuz, borçların yapılandırılması konusunda banka ve diğer finans kuruluşlarında temsil hizmeti vermektedir.