Ticari İşletme Hukuku » İş Hukuku

İşletmelerin en önemli gider kalemlerinden birisi de işçilik buna ilişkin Sosyal Güvenlik giderleridir. Büromuz, belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü, Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanma süreci ve görüşmelerin sonlandırılması, iş sözleşmelerinin sona ermesinde dikkat edilecek konular hakkında eğitim çalışmaları, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yaşanan sorunların çözümü konularında müvekkillerine sorunsuz ve en az maliyetle iş ilişkilerini yürütme ve sonlandırma hizmeti vermektedir.